Ada peribahasa

"Bagaikan Kacang Yang Akan Lupa Kulit-Nya"